Anasayfa Ürünlerimiz

YUZEY  AKTİFLER  / SURFATANTS

 

ANIONICS

 

 

AMPHOTERICS

 

CATIONICS

 

NONIONICS

 

 

KETONLAR  / KETONES

 

PHOSPHONATES  / FOSFONATLAR

 

ALKOLLER  / ALCOHOLS

 

  TUZLAR / SALTS

 

 

 

YAĞLAR  / OILS

 

GLİKOLLER  / GLYCOLS

 

ALKALİLER  & BAZLAR / ALKALIES & BASES

 

 

ESTERLER  / ESTERS

 

YAĞ  ALKOLLERİ  / FATTY  ALCOHOLS

 

YAĞ  ASİTLERİ / FATTY ACIDS

 

 

YÜKSELGENTLER & İNDİRGENLER / OXIDIZING & REDUCING AGENT

 

ASİTLER / ACIDS

 

KLORLU SOLVENTLER / CHLORINATED SOLVENTS

 

 

 

DİĞER KİMYASALLAR  / OTHER CHEMİCALS

 

 

AMİNLER / AMINES